27 lutego na całym świecie świętujemy
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

„Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi.

Światowy Dzień NGO to dzień dla organizacji pozarządowych na całym świecie, podczas którego mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ma na celu edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu. Światowy Dzień NGO daje okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.”

Zachęcamy do obchodzenia tego święta chociaż w prosty sposób, jakim jest wsparcie naszej działalności. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, z których najważniejszy to budowa Funduszu Rehabilitacyjnego, który będzie wspierał zawodników w leczeniu kontuzji i powrocie do pełnej sprawności, która pozwoli na kontynuację trenowania ukochanej dyscypliny.

Numer do wpłaty:

44 1750 0012 0000 0000 2206 3804