Rok 2021

Realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  „Czas na płotki – popularyzacja konkurencji płotkarskich”.