Lata 2000–2001

Zorganizowaliśmy cykl imprez sportowych dla szkół gminy Wilanów w Warszawie.