Czerwiec 2001

Wraz z gminą Wilanów współorganizowaliśmy „Sportowe Święto Rodzinne” – wydarzenie sportowe o zasięgu ogólnowarszawskim.